Hướng dẫn bật tắt swap trên Linux

Swap là một phần dung lượng ổ cứng được chỉ định hoạt động giống như RAM nhằm mở rộng dung lượng cho RAM. Tất nhiên nó sẽ không thể nhanh được như sử dụng RAM nhưng nó sẽ tránh được việc hệ điều hành hay các dịch vụ đang chạy bị lỗi khi không đủ RAM để sử dụng.

Read more