Chào mừng bạn tới HỌC CHỦ ĐỘNG

Chào mừng bạn tới với HCD, đây là trang cung cấp thông tin chính thức của group. Các công nghệ mà nhóm hướng tới tập trung chính vào các sản phẩm công nghệ như: Cloud, Container, Networking, Storage, Monitor, Promgraming.

 • Các sản phẩm & nền tảng mà nhóm hướng đến gồm:
  • Các hệ điều hành dành cho máy chủ: Linux, Windows.
  • Các sản phẩm, hãng chuyên về network: Cisco, Juniper.
  • Các sản phẩm về cloud: OpenStack, AWS, Google Cloud Platform, Azue.
  • Các sản phẩm về container: Docker, Kubernetes (K8S), OpenShift.
  • Các ngôn ngữ: Python, Bash Script, PHP.
  • Các sản phẩm lưu trữ: CEPH, GlusterFS, MinIO.
  • Các sản phẩm về giám sát: Zabbix, Checkmk, Prometheus.
  • Các sản phẩm về thu thập, phân tích log: Rsyslog, Graylog, ELK.
  • Các sản phẩm về tự động hóa hạ tầng: Ansible.
  • Các sản phẩm về web: Worpresss, Apache, Nginx.
  • Các kỹ thuật về cluster, HA: HAproxy, Keepalive, Pacemaker.
  • Các sản phẩm về Database: MySQL, Postgree, MariaDB, MongoDB
 • Đối tượng mà HCĐ hướng tới gồm:
  • Sinh viên học các chuyên nghành về công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.
  • Các kỹ sư đi đi làm thực tế.
  • Đối tượng là những người sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin để áp dụng cho công việc, hoạt động kinh doanh sản xuất.

Hi vọng bạn sẽ tìm thấy tài liệu, sản phẩm mà bạn cần tại trang tin tức của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Leave a Comment