[HCD] [Livestream] Giới thiệu về project OpenStack Mitral – Workflow as a services

OpenStack Mistral là một project trong OpenStack, sứ mệnh của nó là để giải quyết các usecase có tính chất dạng workflow trong các bài toán ở doanh nghiệp, ví dụ dùng để chạy các nhiệm vụ theo chu kỳ hoặc thực hiện các nghiệp vụ logic của doanh nghiệp hoặc các bài toán thuộc dạng vào thời điểm lúc 8h sáng hàng ngày, cần chạy một số lượng các máy chủ để thực hiện nhiệm vụ nào đó theo đặc thù của doanh nghiệp.

Được sự đồng ý và hưởng ứng của thành viên Học chủ động, Trần Bộ đã trình bày bài này và chia sẻ ngữ cảnh sử dụng openstack mitral tại đơn vị Bộ đang làm việc, mời ae Học chủ động và cộng đồng mạng tham khảo video.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *