[HCD] [Livestream] Giới thiệu về teraform

Chủ đề giới thiệu về Terafrom – một công cụ giúp các sysadmin, devops tương tác với hạ tầng mình thông qua ngôn ngữ giống như việc lập trình để thiết lập các cấu hình, xây dựng hạ tầng.
Bài trình bày của bạn Vũ Sơn đang làm việc tại DAC Nhật Bản. Mời các bạn đón đọc.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *