[HCD] [Livestream] Hiểu sao cho đúng về cloud computing

Không phải vì ta chỉ cần dùng Cloud Comping là đủ? Ta làm nghề rồi thì ta càng cố hiểu khái niệm cặn kẽ một chút, mỗi ngày một chút nữa anh em nhé. Mời ae tham khảo buổi trao đổi về khái niệm này trước khi tiến hành các bước tìm hiểu khác.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *