Hướng dẫn cài đặt Grafana hiển thị dữ liệu giám sát VMware.

Grafana là một công cụ để vẽ, hiển thị các biểu đồ tuyệt vời, được rất nhiều team đang sử dụng kết hợp cùng với các hệ thống giám sát hay thu thập log. Nó cho phép tạo ra các biểu đồ với tiêu chí: đẹp, linh hoạt và khả năng cá nhân hóa cao nhất có thể.

Trong bài viết trước tại link này (phần 1 và phần 2) HCD đã hướng dẫn bạn cài đặt prometheus để thu thập dữ liệu từ hạ tầng VMware, sau đó hướng dẫn bạn thử một vài câu truy vấn để quan sát nhanh dữ liệu trả về. Nhưng dường như đó chỉ là việc làm tạm thời mà thôi. Để có các khả năng tạo biểu đồ, đưa ra các báo cáo giúp quan sát hệ thống tốt hơn thì bạn cần kết hợp grafana cùng prometheus.

Ngắn gọn thì grafana sẽ coi prometheus là nguồn dữ liệu tập trung (trong các tài liệu sẽ gọi là data source). Trước khi bắt đầu quá trình tích hợp, tạo hoặc tái sử dụng (import dashboad) các mẫu biểu đồ có sẵn thì bạn cần cài đặt grafana đã nhé. Sau đây, tại bài lab này HCĐ sẽ viết tiếp phần 3 và phần 4 của chuỗi bài sử dụng prometheus, grafana để giám sát vmware. Bạn cần hoàn thành bài lab này trước nhé.

Mô hình & ip planning

Vẫn là mô hình trong phần 1 và phần 2 nhưng mình sẽ bổ sung thêm một node ESXi host thứ hai để dữ liệu hiển thị được nhiều hơn, mô hình & ip planning như sau nhé.

Mô hình triển khai prometheus, grafana để giám sát & vẽ biểu đồ

Phần 3: Cài đặt grafana

Tiếp tục login vào máy ubuntu server 18.04 ở phần 1, phần 2 đã có và thực hiện cài đặt Grafana. Login bằng tài khoản root

Bước 1: Cài đặt và cấu hình grafana

Cài đặt và cập nhật các phần mềm cần thiết.

apt -y install -y apt-transport-https
apt -y install -y software-properties-common wget
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -

 apt -y install libfontconfig1

Thự hiện tải bản chỉ định là grafana 7.5.7 thay vì tải bản mới nhất (thời điểm viết hướng dẫn này thì grafana đã release bản 8.x nhé)

wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_7.5.7_amd64.deb

Nếu tải bằng wget thấy chậm thì có thể thay bằng cách tải file deb trên từ web theo link trên, sau đó dùng tính năng sẵn có của mobarxterm hoặc winscp upload vào thư mục /root của máy Ubuntu nhé.

Dùng tính năng của mobarxterm để up bộ cài của grafana lên máy chủ ubuntu.

Thực hiện cài đặt gói deb bằng lệnh

dpkg -i grafana_7.5.7_amd64.deb

Khởi động grafana

systemctl enable grafana-server

systemctl start grafana-server

Kiểm tra lại trạng thái của grafana

systemctl status grafana-server

Ấn CTL + C để thoát khỏi màn hình kiểm tra trạng thái trên. Sau đó có thể kiểm tra xem port mặc định là 3000 của grafana đã được mở hay chưa bằng lệnh ss -lan | egrep 3000 Kết quả như sau là OK.

root@congtt-u18-20-84:~# ss -lan | egrep 3000
tcp LISTEN  0   128                     *:3000                            *:*

Bước 2: Đăng nhập lần đầu vào grafana

Tới đây, bạn có thể truy cập vào web của grafana bằng địa chỉ: http://IP_SERVER:3000. Trong một số hướng dẫn khác, bạn có thể cấu hình đổi port hoặc sử dụng nginx làm proxy để che và ẩn đi port 300. Tuy nhiên trong bài lab đơn giản này, HCD sẽ ko sử dụng và hướng dẫn ở các bài khác, bạn có thể tìm trên HCD nhé.

Tài khoản mặc định lúc đầu sẽ là admin/admin, sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ cần khai báo mật khẩu mới. Lưu ý đặt mật khẩu đủ phức tạp để tránh các vấn đề bị truy cập trái phép.

Đăng nhập grafana lần đầu.

Sau khi đăng nhập lần đầu, thực hiện đổi mật khẩu theo gợi ý của giao diện. Lưu ý đặt mật khẩu đủ độ an toàn nha, đừng có đặt hớ hênh là bị xiên đó.

Đổi mật khẩu theo gợi ý

Sau khi đổi mật khẩu xong, ta vào màn hình mặc định. Tiếp tục bỏ các thông báo không cần thiết.

Bỏ các thông báo không cần thiết.

Chuyển sang bước khai báo data source

Bước 3: Cấu hình data source cho grafana

Trong lab này ta sẽ sử dụng prometheus làm data source.

Chọn theo số thứ tự ở hình dưới

Khai báo data source

Chọn Add data source

Chọn Add data source

Chọn data source là Prometheus và select

Chọn Select

Sau khi chọn Prometheus làm data source thì cần khai báo các tham số cơ bản để grafana có thể kết nối. Nhập theo thứ tự trong hình dưới.

Hiện tại đang cài chung grafana và prometheus nên URL sẽ dùng là http://locahost:9090 hoặc HTTP:/IP_SERVER_PROMETHEUS:9090

Khai báo đường dẫn của prometheus.

Sau khi Save & Test, sẽ có màn hình thông báo kết nối thành công hay chưa

Dòng thông báo sau khi kết nối Grafana & Prometheus thành công.

Đến bước này, bạn sẽ có hai lựa chọn để tạo ra các biểu đồ nhé.

Lựa chọn 01: Import từ các biểu đồ đã có theo các nguồn chia sẻ hoặc từ thư viện dashboard của grafana. Cách này tiết kiệm được nhiều thời gian tạo nhưng sẽ có thể phát sinh các lỗi không hiển thị được dữ liệu bởi vì các tham số setup của bạn chưa chắc đã giống hệ thống của người khác (ví dụ khác tên biến, khác các range IP …)

Lựa chọn 02: Tự tạo các biểu đồ theo các câu truy vấn, cách này có thể sẽ nắm bắt được sâu nhưng làm mất thời gian hơn.

Thường thì anh/em sẽ chọn lựa chọn 01 vì nó tiết kiệm thời gian, do vậy trong phần 3 này mình cũn sẽ hướng dẫn anh/em sử dụng dashboard có sẵn. Trong phần 4 thì mình sẽ hướng dẫn anh/em tự tạo một số dashboard để hiểu cách dùng grafana & prometheus hơn nhé. Ta sẽ chuyển sang bước 4 trong phần 3 này.

Bước 4: Import dashboard có sẵn.

Lưu ý như sau trước khi import dashboard:

 1. File json của dashboad này được chỉnh sửa lại theo file mẫu của tác giả [1] để phù hợp với bản Grafana 7.5.7 mà mình lab.
 2. Để hiển thị được như dashboard của mình cung cấp, anh/em cần tạo các mục ở vCenter tương ứng, có nghĩa là cần tạo data center, cần tạo cluster, cần add các host ESXi vào cluster
Khai báo đầy đủ các mục trong vCenter để có kết quả tốt.

Trước khi import, hãy tải file json mà HCD đã chỉnh sửa lại để tương thích với Grafana 7.5.7 nhé. Gồm 03 file json cho 03 dashboad theo từng yêu cầu.

Tải các file json về

Chọn mục Import trong giao diện grafana để sử dụng dashboard có sẵn. Chọn theo thứ tự trong hình.

Thực hiện import dashboard để tiết kiệm thời gian.

Chọn import

Lựa chọn file VMware_Cluster.json từ thư mục download để up sau đó chọn mục Import

Chọn Import

Sau khi chọn Import xong, bạn sẽ có dashboard của toàn bộ cluster.

Dashboard hiện thị thông tin cluster trong VMware.

Lặp lại với 02 file VMware_ESXi.jsonVMware_VM.json còn lại.

Vào tab quản lý dashboad bạn sẽ nhìn thấy đầy đủ 03 dashboad đã được import.

Màn hình quản lý các dashboard

Tới đây việc import dashboard có sẵn đã hoàn thành. Tuy nhiên, rất có thể trong các dashboard được import cần điều chỉnh lại một số chỗ, cụ thể trong lúc import dashboard dành cho ESXi hoặc VM bạn sẽ thấy hiển thị lỗi ở đây.

Trong dashboad import từ file VMware_ESXi.json

Hình ảnh bị lặp.

Ta sẽ fix lại như sau:

Chọn edit panel bị hiện thị lặp.

Chọn mục edit trong panel cần điều chỉnh.

Lựa chọn tab instant

Chọn Instant

Sau đó chọn Apply và ra ngoài quan sát.

Các mục bị lỗi đã được chỉnh lại.

Tiếp tục chỉnh panel không hiển thị thông tin, ta thấy trong dashboard trên có panel không thây dữ liệu.

Không thấy dữ liệu

Chọn edit

Chọn Panel ==> Display ==> Fields ==> Numberic Fields

Sau đó chọn Apply

Chọn Apply

Ta có kết quả hiển thị đầy đủ như sau là OK

Hình ảnh sau khi fix.

Sau cùng, để lưu lại dashboard vừa chỉnh sửa xong, nhớ thực hiện save lại nhé.

Save lại sau khi hoàn thành.

Làm tương tự với dashboard VMware_VM.json nếu lỗi nha.

Phần 4: Tự tạo các panel, dashboard theo ý.

Đang soạn

Tham khảo

 1. https://github.com/pryorda/vmware_exporter
 2. https://computingforgeeks.com/install-prometheus-server-on-debian-ubuntu-linux/
 3. https://github.com/D3spereaux/PortableTools/tree/main/Monitor

1 thought on “Hướng dẫn cài đặt Grafana hiển thị dữ liệu giám sát VMware.”

Leave a Comment