Hướng dẫn cấu hình Prometheus thu thập metric trên Windows – phần 3

Hướng dẫn Prometheus thực hiện scrape và lưu trữ các metric cơ bản của các node OS Windows.

Trước đó cần hoàn thành việc cấu hình Prometheus server, xem hướng dẫn chi tiết ở Phần 1

1. Mô hình

2. IP planning

3. Cài đặt và cấu hình

3.1 Thực hiện cấu hình trên Node 2 Windows

Trước tiên cần chuẩn bị một node chạy Windows 64 bit, IP 172.16.72.174, sau đó thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Tải windows_exporter bản mới nhất

Truy cập vào link: https://github.com/prometheus-community/windows_exporter/releases

Với phiên bản Windows 64 bit tải file windows_exporter-0.16.0-amd64.exe

Bước 2: Run file vừa tải về

Bước 3: Truy cập vào trang http://172.16.72.174:9182/metrics sẽ thấy được metric của Node 2 tương tự như sau:

Bước 4: Cấu hình allow port 9182

Để Prometheus server có thể scrape được metric từ Node 2 cần thực hiện tắt Firewall hoặc chỉ cần allow port 9182 trên Firewall

3.2 Cấu hình trên Prometheus server

Bước 5:  Add thêm jobs vào node Prometheus server

Thêm cấu hình của node exporter mới cài đặt vào file /etc/prometheus/prometheus.yml như sau:


scrape_configs:
 # ...
 - job_name: 'node_2'
  scrape_interval: 10s
  static_configs:
   - targets: ['172.16.72.174:9182']

Giải thích:

 • Cấu hình job có job_name là ‘node_2’
 • Scrape mỗi 10 phút một lần
 • Targets : [‘172.16.72.174:9182’] là thông tin ip và port của Node 2

Bước 6: Khởi động lại service

systemctl restart prometheus

Bước 7: Query metric trên Prometheus server

Truy cập http://172.16.72.171:9090/graph sử dung câu query cơ bản {instance=”172.16.72.174:9182″, job=”node_2″}

Như vậy Prometheus server đã thực hiện scrape và lưu trữ metrics thành công metric từ Node 2 Windows.

Phần 4

Xem thêm Phần 2:

1 thought on “Hướng dẫn cấu hình Prometheus thu thập metric trên Windows – phần 3”

Leave a Comment