[Livedemo] Hướng dẫn dựng LAB để tìm hiểu về CEPH

Tình hình thế giới có nhiều biến động và mong muốn góp phần đưa thêm các tin tức tích cực, giúp anh/em trong ngành có thêm động lực, thông tin trong giai đoạn này để gián tiếp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Học Chủ Động có tổ chức livestream và livedemo về việc “Hướng dẫn dựng LAB để tìm hiểu CEPH”. Nay xin chia sẻ với các bạn.

CEPH là một sản phẩm về mảng software defined storage, một nền tảng hợp nhất các kiểu lưu trữ như block storage, object storage và file storage.

Tại Việt Nam và các công ty trên thế giới có nhu cầu về hạ tầng lưu trữ thì CEPH là một trong số các lựa chọn để thử nghiệm và triển khai trong môi trường production. Nhằm phục vụ mục đích lan tỏa và chia sẻ để giúp các bạn mới tìm hiểu có các thông tin, hướng dẫn các bước đi đầu tiên nên HỌC CHỦ ĐỘNG đã tổ chức buổi livedemo trên hệ thống meeting trực tuyến để giới thiệu:

Chúc các bạn thu thập được nhiều thông tin bổ ích từ video này và mong được ủng hộ trong các hoạt động tiếp theo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *