Moodle – Phần 4 – Hướng dẫn tạo tài khoản cho người dùng

Để người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống Moodle thì người dùng cần có 1 tài khoản để truy cập. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bước để tạo tài khoản cho người dùng.

I. Thêm một user vào hệ thống

Bước 1: Đăng nhập web bằng tài khoản Admin

Bước 2: Chọn mục Site administrator -> User -> Add a new user

Giao diện tạo tài khoản người dùng hiện ra tương tự như sau:

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản người dùng cần tạo:

Mục General:

 • Username: Tài khoản đăng nhập của người dùng để truy cập hệ thống
 • Choose an authentication method: Phương thức xác thực. Ta chọn Manual accounts
 • Generate password and notify user để thực hiện tự sinh mật khẩu và gửi thông báo về email của đăng ký. Nếu chọn option này thì mục New password sẽ không nhập được và hệ thống sẽ tự sinh mật khẩu
 • New password: Nhập mật khẩu cho tài khoản (Nếu không tích chọn option Generate password and notify user ở trên). Yêu cầu: Mật khẩu phải có ít nhất 8 kí tự. Bao gồm: số, chữ hoa, chữ thường, kí tự đặc biệt
 • Force password change: Tùy chọn này sẽ yêu cầu người dùng bắt buộc phải đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên
 • First name : Tên của người dùng
 • Surname : Họ của người dùng
 • Email address : Email người dùng để đăng kí tài khoản.
 • City/town : Thành phố
 • Select a country : Chọn quốc gia
 • Timezone : Múi giờ
 • Preferred language : Ngôn ngữ sử dụng
 • Description : Mô tả về người dùng

Mục User Picture

Có thể thêm hình ảnh cho user

Mục Additional names

Mục này có thể thêm một số thông tin về tên khác của user

Mục Interests

Một số vấn đề quan tâm của user

Mục Optional

Một số thông tin thêm của user

Bước 4: Click chọn Create user

Thực hiện chọn Create user để tạo tài khoản người dùng với các thông tin đã nhập ở trên

Kết quả: User mới được tạo mới

II. Tạo đồng thời nhiều user

Giả sử khi bạn cần tạo tài khoản cho một nhóm nhiều người, hay một lớp mới chưa có tài khoản. Việc khởi tạo từng tài khoản sẽ rất tốn thời gian và công sức. Vì vậy, Moodle cho ta tính năng tạo mới user theo file giúp ta có thể thêm một lượng lớn user mà không mất quá nhiều thời gian.

Bước 1: Chuẩn bị file các thông tin user cần tạo

Chuẩn bị file theo định dạng .csv :

username,firstname,lastname,email
student1,Student,One,[email protected]
student2,Student,Two,[email protected]
student3,Student,Three,[email protected]
student4,Student,four,[email protected]
student5,Student,Five,[email protected]
student6,Student,Six,[email protected]
 • Dòng đầu tiên: Chứa tên các trường cần thiết như : username, firstname, lastname, email. Các trường sẽ phân cách nhau bằng dấu phẩy
 • Các dòng tiếp theo chứa thông tin của từng tài khoản muốn khởi tạo.

Lưu ý: Có thể mở file .csv bằng một số phần mềm bảng tính như Exel thì sẽ dễ dàng hơn trong việc thêm, chỉnh sửa thông tin các tài khoản. Ví dụ như hình dưới đây:

Bước 2: Thêm các user đã chuẩn bị sẵn thông tin

Truy cập Site administrator -> Users -> Upload users

Chọn Choose a file..

Chọn nơi chứa file đã tạo ở bước 1. Trong bài này, mình lưu file tại máy local nên sẽ chọn Upload a file

Chọn file đã tạo -> click chọn Upload this file

Mục CSV delimiter, chọn là dấu phẩy ,

Sau đó chọn Upload users

Ta được các user mới được khai báo trong file

Kéo xuống phần Settings để cấu hình các thông tin trước khi khởi tạo user

Upload type:

 • Add neww only, skip existing users : chỉ thêm những user mới, bỏ qua những user đã trùng -> Trong bài viết này, ta sẽ chọn option này
 • Add all append number to usernames if needed : Thêm số phụ vào tài khoản nếu cần
 • Add new and update existing users : thêm mới và cập nhật lại thông tin với những user trùng với user hiện có. (Hãy cân nhắc khi sử dụng)
 • Update existing users only: chỉ update thông tin user đã có trong hệ thống.

New user password:

 • Field required in file : Nếu file có trường password, thì hệ thống sẽ import password từ file cho các user
 • Create password if needed and send via email : Tự động tạo password và gửi đến email cho người dùng. -> Do file ta không tạo trường password nên sẽ chọn option này

Sau đó, click chọn Upload users:

Kết quả:

Ta sẽ được danh sách các user thêm mới cùng các thông tin đi kèm.

Thông tin tài khoản và mật khẩu sẽ được gửi về mail của người dùng.

Chọn Continue để tiếp tục nếu bạn muốn thêm user.

Trên đây là hướng dẫn cách tạo user trên hệ thống Moodle.

Chúc các bạn thành công !

Leave a Comment