Moodle – Phần 6 – Hướng dẫn tạo bài học (Topic)

Tiếp tục chuỗi bài viết về Moodle. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cách tạo một bài học trên Moodle.

1. Tạo một Topic

Trong giao diện khóa học (ở đây mình chọn khóa học Linux basic), chọn Turn editing on:

Kết quả: Ta sẽ thấy giao diện có thể chỉnh sửa các bài học trong khóa học

Bước 1: Tại góc phải của Topic (như hình) chọn Edit -> Edit Topic

Bước 2: Đặt tên cho Topic:

  • Tích chọn ô Custom
  • Session name: Đặt lại tên cho Topic
  • Summary: Tóm tắt hoặc mô tả nội dung của bài học

Kết quả: ta sẽ được Topic đã đổi tên như hình dưới đây:

2. Thêm nội dung cho Topic

Mỗi bài học sẽ cần có những nội dung (activity khác nhau). Để thêm nội dung cho bài học (Topic) ta có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên giao diện khóa học, chọn Add an activity or resource trên Topic cần thêm nội dung:

Bước 2: Giao diện xuất hiện bảng các lựa chọn có thể thêm vào bài học. Chọn 1 mục theo nhu cầu. Có thể chọn Assignment để thêm bài học, Quiz để thêm 1 bài kiểm tra, Forum để thêm một diễn đàn thảo luận,… Trong bài viết này, mình sẽ thêm một file tài liệu cho bài học số 1. Chọn File

Bước 3: Nhập nội dung cho file hiển thị trên hệ thống, mô tả và file up lên

  1. Name: Tên hiển thị của file up lên
  2. Description: Mô tả của tài liệu
  3. Select files: File cần up lên

Bước 4: Chọn Save and return to course để lưu và quay lại giao diện khóa học

Lưu ý:

  • Ở mục Appearance, có thể chọn hiểu thị dung lượng file, loại file, ngày chỉnh sửa, mô tả, sử dụng bộ lọc trong nội dung file.
  • Ở mục Common module settings, có thể chọn hiển thị tại trang khóa học hoặc không hiển thị đối với sinh viên, thêm ID cho file.
  • Giới hạn truy cập ở mục Retrict access. Thêm tag ở mục Tags.

Kết quả: Ta sẽ thấy trong bài học đã có nội dung được up lên như hình dưới đây:

Lưu ý: Các activity khác bạn có thể tham khảo thêm tại trang docs của Moodle.

Trên đây là hướng dẫn cơ bản nhất để có thể tạo bài học (Topic) trên hệ thống Moodle.

Chúc các bạn thành công !

Leave a Comment