Moodle – Phần 8 – Hướng dẫn sử dụng hệ thống Moodle cho học viên

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hệ thống Moodle cho học viên để tham gia khóa học, làm bài kiểm tra, ….

1. Đăng nhập

Việc đăng nhập thực hiện hoàn toàn đơn giản bằng cách truy cập tới địa chỉ của hệ thống Moodle, sau đó sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập:

Trên giao diện của hệ thống Moodle, chọn mục Login ở góc trên bên phải:

Nhập username và password được cấp, sau đó chọn Login:

Kết quả: Giao diện chuyển vào giao diện đăng nhập của người học viên:

2. Đổi mật khẩu

Để đổi mật khẩu của tài khoản, học viên có thể làm theo các bước sau:

 • Chọn mục tên tài khoản ở góc phải -> Chọn Preferences
 • Chọn Change password
 • Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới muốn đặt -> Chọn Save changes
  • Current password: Mật khẩu hiện tại của tài khoản
  • New password: Mật khẩu mới. Yêu cầu: mật khẩu ít nhất 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt
  • New password (again): Nhập lại mật khẩu mới
 • Sau khi đổi thành công, sẽ có thông báo như hình. Chọn Continue để tiếp tục

3. Thao tác với khóa học

Học viên có thể xem các khóa học đang tham gia ở phần Site home:

3.1. Truy cập vào khóa học

Để truy cập khóa học, học viên chọn vào khóa học muốn tham gia:

Giao diện khóa học hiện ra với các thông tin về bài học và các hoạt động trong bài học:

3.2. Xem tài liệu có trong bài học

Để xem tài liệu hay giáo trình, học viên có thể chọn vào mục tài liệu tương ứng. Như ở đây chọn vào mục Linux Fun:

Giao diện sẽ hiển thị tài liệu trên màn hình tương tự như sau:

Sau khi thực hiện xong 1 hoạt động nào, học viên có thể đánh giấu là đã hoàn thành bằng cách tích chọn vào ô bên phải của hoạt động đó:

3.3. Làm bài kiểm tra

Để làm bài kiểm tra, học viên có thể làm các bước tương tự như dưới đây:

 • Chọn bài kiểm tra muốn làm:
 • Hệ thống sẽ hiện ra các thông tin của bài kiểm tra, chọn Attempt quiz now để bắt đầu làm bài:
 • Chọn Start Attempt
 • Chọn đáp án bằng cách chọn vào ô muốn lựa chọn, chọn Next page để sang câu hỏi tiếp theo
 • Học viên có thể theo dõi một số thông tin trong khi làm bài như:
  • 1: Thời gian còn lại
  • 2: Các câu hỏi đã làm và chưa làm. Như hình dưới thì các câu 1, 2, 3 đã làm, còn câu 4 chưa làm
  • 3: Chọn Finish attempt … để hoàn thành
 • Sau khi chọn Finish attempt …, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tổng quan trước khi học viên nộp bài. Để nộp bài, học viên chọn Submit all and finish. Còn nếu muốn quay lại tiếp tục làm thì chọn Return to attemp
 • Xác nhận nộp bài
 • Học viên sẽ thấy được kết quả bài thi của mình như thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, số điểm đạt được, …

Trên đây là hướng dẫn cơ bản nhất giúp học viên có thể sử dụng hệ thống Moodle để tham gia các khóa học.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuỗi bài về Moodle.

Các bạn có thể xem các bài viết về Moodle tại link dưới đây:

Chuỗi bài về Moodle của Học Chủ Động

Leave a Comment