NetBox – Phần 4 – Hướng dẫn thiết lập kết nối giữa các thiết bị

Tất cả các kết nối giữa các thiết bị trong NetBox được biểu diễn bằng cable. Cable biểu thị kết nối vật lý trực tiếp giữa 2 điểm kết thúc, chẳng hạn như kết nối giữa 2 network interface của 2 thiết bị khác nhau.

Mỗi cable phải có 2 endpoints được xác định. Các enpoint này được gọi là A sideB side.

Cable có thể sử dụng để kết nối các đối tượng như:

 • Circuit terminations
 • Console ports
 • Console server ports
 • Interfaces
 • Pass-through ports (front and rear)
 • Power feeds
 • Power outlets
 • Power ports

Mỗi cable có thể được chỉ định một type, label, length và color. Mỗi cable cũng được chỉ định một trong 3 trạng thái hoạt động là:

 • Connected (default)
 • Planned
 • Decommissioning

Thiết lập kết nối giữa các thiết bị

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo các kết nối giữa 2 thiết bị (kết nối từ server tới switch). Trước tiên, để tạo cable để kết nối giữa các thiết bị, ta cần phải tạo interface cho thiết bị. Tuy nhiên, interface đã có sẵn khi tạo device rồi nên mình sẽ không hướng dẫn tạo lại nữa mà trực tiếp tạo cable để kết nối các thiết bị luôn. Cách tạo interface có sẵn khi tạo device các bạn có thể xem tại đây.

Ở bài này, mình sẽ tạo kết nối giữa 2 network interface của 2 thiết bị như trong hình:

Đầu tiên, kích vào PowerEdge R730 và chọn interface:

Sau khi vào giao diện của interface, để tạo cable, hãy kích vào biểu tượng như trong hình của 1 interface và chọn Interface để tạo cable kết nối tới interface của switch:

Khi tạo kết nối cable từ device là server thì server sẽ là Side A còn switch ở Side B. Sau khi chọn để tạo cable interface, tiếp theo ta sẽ được chuyển đến giao diện như sau:

Side B ta sẽ điền các thông tin như sau:

 1. Chọn device mà thiết bị muốn kết nối tới
 2. Chọn interface của switch mà interface của server kết nối tới
 3. Chọn trạng thái hiện tại của kết nối này (connected, planned hoặc decommissioning)
 4. Chọn loại cáp kết nối, của mình là CAT6 nên mình sẽ chọn loại cáp là CAT6
 5. Chọn chiều dài thực tế của cáp kết nối từ server tới switch
 6. Chọn đơn vị đo độ dài của cáp (mình tính bằng mét)
 7. Chọn Connect để tạo kết nối

Sau khi kết nối, ta trở lại interface của server và đã thấy interface ge-1 đã kết nối tới fe-1/0/2 của switch.

Gán IP cho interface của thiết bị

Theo loggic thông thường, sau khi thiết bị được kết nối tới switch, ta sẽ được cấp 1 IP để có thể truy cập mạng. Đối với netbox, việc quản lý thiết bị và địa chỉ ip cho giống với mô hình thực tế của mạng mình cũng quản lý theo cách đó. Sau khi kết nối server tới switch, tiếp theo mình sẽ gán cho card mạng đó 1 IP giống với IP của card mạng đó trên mô hình thực tế. Trên mô hình thực tế, interface ge-1 có địa chỉ ip là 192.168.10.5 nên mình sẽ tiến hành gán ip này vào interface ge-1.

Tại mục interface, kích vào + để thêm 1 IP:

Tiếp theo ở mục thêm ip, để cho đơn giản, ta chỉ cần điền ip muốn gán cho interface là được:

Sau đó hãy kéo xuống dưới và chọn create để tạo ip cho interface:

Sau khi tạo, ta thấy IP đã được gán cho interface.

Như vậy, ở bài này mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo các kết nối giữa các thiết bị trên netbox, cụ thể là kết nối từ server tới switch và cách gán IP cho interface sau khi kết nối tới switch. Thông tin ở đây mình chỉ tạo để quản lý ở mức simple, bạn có thể tùy chọn đền thêm nhiều thông tin khác như tag, role, description … làm cho việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng hơn và nhiều tính năng khác của netbox, bạn hãy tự mình trải nghiệm nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm các phần hướng dẫn về netbox khác của mình tại đây !

Leave a Comment