LiveStream về docker, container

Buổi trao đổi online về Docker, Container của các thành viên trong nhóm Học chủ động. Nội dung trao đổi về tổng quan hệ sinh thái của container, các khái niệm cơ bản của Docker và các bước tiếp cận.