Privacy Policy

Chúng tôi là nhóm mở, tự nguyện trao đổi về các vấn đề công nghệ và không bàn tán, tham gia vào các nhóm, tổ chức đi ngược lại với chính sách & phát luật của các nước trên thế giới.