Livestream trải nghiệm về một số ứng dụng giám sát nguồn mở

Bài trình bày của Sa Phạm hiện đang là sinh viên trường Soongsil Univ, thành viên ban quản trị VietOpenInfra cùng anh/em Học Chủ Động về trải nghiệm về một số ứng dụng giám sát nguồn mở như: Nagios, Icinga, TICK Stack, Prometheus … Grafana (công cụ hiển thị dữ liệu từ các nguồn).

Mời anh chị em tham khảo lại nội dung buổi trao đổi này.