Hướng dẫn cài đặt Suricata trên Ubuntu 18.04

Suricata - An Open Source IDS / IPS / NSM engine - Hacking Reviews

Suricata là một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mã nguồn mở và nó được phát triển bởi Open Information Security Foundation (OISF). Là một công cụ đa luồng, Suricata cung cấp tăng tốc độ và hiệu quả trong việc phân tích lưu lượng mạng. Nó được thiết kế để tương thích với các thành phần an ninh mạng hiện có.