[Phần 1] Giới thiệu về giải pháp giám sát Zabbix

Zabbix là một phần mềm mã nguồn mở giúp giám sát các dịch vụ hệ thống mạng phân tán, hỗ trợ nhiều tính năng độc đáo với khả năng tùy biến cao. Zabbix có khả năng phục vụ cho các hệ thống mạng doanh nghiệp tầm trung và lớn với mức chi phí đầu tư vừa phải.

Read more