Zabbix – Phần 4 – Hướng dẫn cài đặt zabbix-agent trên WinServer 2016

Trong bài biết trước mình đã hướng dẫn cài đặt Zabbix 4.4 trên CentOS7. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt zabbix-agent 4.4 trên WinServer 2016.

1. Cài đặt zabbix-agent trên WinServer 2016

  • Mô hình triển khai
Mô hình triển khai hệ thống Zabbix
  • IP Planning
  • Truy cập vào link sau để thực hiện tài gói zabbix-agent cho Windows
https://www.zabbix.com/download
  • Chọn phiên bản phù hợp với Topo và thực hiện download.
  • Sau khi download thành công, thực hiện cài đặt như sau:

– Màn hình hiển thị chon Next.

– Tích vào accept chọn Next.

– Điển thông tin máy zabbix-agent bao gồm: Hostname, IP-Zabbix-Server, Port -> Next.

  • Tiếp tục chọn Next.

– Tiếp tục chọn Install.

– Chọn Finish.

2. Thực hiện thêm host giám sát trên zabbix-web

Đăng nhập vào zabbix-web chọn: Configuration -> Host -> Create host

Điền thông tin về host

Chuyển sang tab Templates chọn template phù hợp với host sau đó chọn Add.

Kết quả sau khi Add host thành công như sau:

Kiểm tra đã có dữ liệu giám sát hay chưa chọn: Monitoring -> Latest data -> Chọn host.

Như vậy là đã thực hiện cài đặt zabbix-agent trên WinServer 2016, thực hiện giám sát host trên zabbix-web.

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tạo Graph trên Zabbix.

Các bạn có thể xem các bài viết về Zabbix tại link dưới đây:

Chuỗi bài về Zabbix của Học Chủ Động

Leave a Comment