Zabbix – Phần 5 – Hướng dẫn tạo Graph trên Zabbix

Trong bài biết trước mình đã hướng dẫn cài đặt zabbix-agent trên WinServer 2016. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn tạo Graph trong để hiển thị dữ liệu giám sát.

1. Tạo Graph

Vào Configuration -> Templates -> Chon Template cần tạo Graph

Nhập thông tin của Graph sau đó chọn Add đểchọn các Item cần show trên Graph

Bảng hiện ra, chọn các Item cần show trên Graph, sau đó chọn Add

Sau khi chọn xong các Item, chọn Add

2. Kiểm tra kết quả

Vào Monitoring -> Graphs -> Chọn Server có sử dụng Template vừa thêm Graph phía trên -> Chọn Graph -> Apply

Kết quả hiển thị các Item vừa lựa chọn vào Graph như sau:

Như vậy là đã thực hiện việc tạo Graph trong Template.

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cài đăt Grafana để vẽ biểu đồ dữ liệu.

Các bạn có thể xem các bài viết về Zabbix tại link dưới đây:

Chuỗi bài về Zabbix của Học Chủ Động

Leave a Comment